underside_slider
underside_slider

Hjerteflamme og skildpadde visdom

For at nære hjertets flamme, er vi nødt til at lade krigeren (Mars) – handling, ansvar og mod, forenes med (Venus) – kærlighed, omsorg og fred, når de mødes i ærlighed og overensstemmelse, træder ”HJERTETS KRIGER” frem.

Hjertets kriger handler om ærlighed for dig selv og for andre. Det handler om at tage livtag med egne ”dæmoner” (tanker, mønstre) der forhindre dig i at være i dit hjerte og udstråle dit ægte selv. Hjertets kriger handler om modet til at møde dig selv og lave de forandringer, der er nødvendig for dig – fordi det er din beslutning.

Der bliver samtidig lagt vægt på healing af traumer der forhindre den naturlige energi gennemstrømning i kroppen – så du kan mærke din krop, lytte til dit hjerte og være dig selv.
”Hjertets kriger” tager udgangspunkt i den shamanistiske tradition og et tæt samarbejde med hierarkiet (de opstegne mestre). Vil benytter bl.a. redskaber som medicinhjulet, trommerejser, kraft dyr, meditation, SE og astrologien på rejsen.

Arbejdsform: Der bliver lagt vægt på gruppedynamikken og evnen til at rumme, lytte og dele. Samtidig vil det være en individuel vandring, som bringer den enkelt hen af sin egen unikke vej – derfor vil der til tider forekomme fælles opgaver og på andre tidspunkter opgaver for den enkelte.

Vi vil komme ind på det energimæssige skift, der er og kommer i det kollektive rum, som følge af planeternes vandring (2011og12). Selvfølgelig vil vi også arbejde med den betydning, det har for dig personligt – hvordan påvirker det dig, dit virke og dine mål, den næste årrække?

Forløb: Kurset strækker sig over et år, hvor vi mødes ca. 1 gang om måneden. I alt 12 gange. 9 x en hverdags aften kl. 18.30 – 22.00 samt 3 x søndag kl. 9.30 – 16.00.

Pris: 675,- kr. pr. mdr. i 12 mdr.
Prisen inkluderer: Dit (Indiansk) horoskop, materiale, kaffe/te samt lidt sødt/frugt.
Husk oplysning om fødsels: Sted, dato og år, tidspunkt (evt. korrigeret tidspunkt).
Tilmelding: Kan ske hos undertegnet, som depositum indsættes 1350 kr. på kontoen, Den danske bank reg.nr. 4280 konto nr. 3123276256 (mrk.: Hjk-2015).

Kurset afholdes: Den lille musikskole, Bülowsvej 10, 1870 Frederiksberg C.
Kursus start: Marts 2015.

Tilmelding og information
Bente Græbert-Tiede
Tlf. 40 95 86 47

Årskursus
“Hjerteflammen og skildpadde visdom”
Henvender sig udelukkende til de ”garvede” – er tænkt til dig der har livserfaring og år på bagen( +/- 50). Udgangspunktet vil være at udbygge kontakten til hjerteflammen og hermed styrke kontakt og lydhørhed til krop, sjæl og ånd – den indre guidens mod sjælens mål og tjeneste.
Skildpadden er det eneste dyr der repræsentere centreringen og samtidig holder energien for de fire verdenshjørner. Skildpadden er ”barn af moder jord” og ”record keeper” af den urgamle visdom. Skildpaddeenergien kan lære os, at forbinde os til vores forskellige facetter. Gennem anerkendelse og accept – er det muligt at finde vores egen unikke selv.
Skildpadden har et naturligt beskyttende skjold – ved hvornår tiden er til tilbagetrækning, men også for igen at komme på banen.

For at nære hjertets flamme, er vi nødt til at lade krigeren (Mars) – handling, ansvar og mod, forenes med (Venus) – kærlighed, omsorg og fred, når de mødes i ærlighed og overensstemmelse, lyser ”HJERTEflammen”.
Kurset handler om ærlighed for dig selv og for andre. Det handler om at tage livtag med egne ”dæmoner” (tanker, mønstre) der forhindre dig i at være i dit hjerte og udstråle dit ægte selv. Hjerteflammen og skildpadde visdom handler om modet til at møde dig selv og lave de forandringer, der er nødvendig for dig – fordi det er din beslutning.

Der bliver samtidig lagt vægt på healing af traumer der forhindre den naturlige energi gennemstrømning i kroppen – så du kan mærke din krop, lytte til dit hjerte og være dig selv.
Du vil bl.a. kommer til at benytte en speciel meditation – der fjerner ”støvet” fra dit ”blue printet”. Senere i forløbet vil du få kanaliseret din egen meditation.

På kurset vil der også være mulighed for, vi tager udgangspunkt i dit specielle behov for at komme videre.

Målet er lydhørhed over for din indre guidens mod sjælens mål – så der er større harmoni, indre fred og mindre stress i hverdagen. Alt i alt et stykke indre arbejde der påvirker det ydre, for samtidig at ære og anerkende den erfaring og visdom du besidder.

Forløb: Kurset strækker sig over et år, hvor vi mødes ca. 1 gang om måneden. I alt 12 gange. 9 x en hverdags aften kl. 18.30 – 22.00 samt 3 x søndag kl. 9.30 – 16.00.
Pris: 675,- kr. pr. mdr. i 12 mdr.
Prisen inkluderer: Dit (Indiansk) horoskop, materiale, kaffe/te samt lidt sødt/frugt.
Husk oplysning om fødsels: Sted, dato og år, tidspunkt (evt. korrigeret tidspunkt).
Tilmelding: Kan ske hos undertegnet, som depositum indsættes 1350 kr. på kontoen, Den danske bank reg.nr. 4280 konto nr. 3123276256 (mrk.: Hjs-15).

Kurset afholdes: Roskildevej 46, 1870 Frederiksberg C.
Kursus start: Marts 2015

Tilmelding og information
Bente Græbert-Tiede

Tlf. 40 95 86 47

Årskurser:
Opstarter i marts –

Kontakt mig så vi sammen kan finde det rigtige kursus for dig.

Kvinder i kreds
For dig der har lyst til at være i en gruppe af ligesindede kvinder.
Hvor vækst, indsigt, healing, alvor, sjov, humor og rummelighed er vigtige elementer. Du skal være indstillet på at lytte og dele, åbenhed og ærlighed – så vi sammen kan frembringe et tillidsfuldt rum, hvori magi kan opstår.

Hjertets Kriger
Et kursus for dig der har reflekteret over dit liv. Du har af forskellige veje eller årsager været gennem et udviklingsforløb, eller arbejdet med dig selv gennem en årrække. Du er nu parate til at lytte ved ”hjertets arne”

Hjertets kriger handler om ærlighed for dig selv og for andre. Det handler om at tage livtag med egne ”dæmoner” (tanker, mønstre) der forhindre dig i at være i dit hjerte og udstråle dit ægte selv. Hjertets kriger handler om modet til at møde dig selv og lave de forandringer, der er nødvendig for dig – fordi det er din beslutning.

Der bliver samtidig lagt vægt på healing af traumer der forhindre den naturlige energi gennemstrømning i kroppen – så du kan mærke din krop, lytte til dit hjerte og være dig selv. Et vigtigt skridt på den spirituelle vej, er at rumme sig selv – derved åbnes døren til magi.

Skildpadde visdom
Henvender sig udelukkende til de ”garvede” – er tænkt til dig der har livserfaring og år på bagen( +/- 50). Udgangspunktet vil være at udbygge kontakten til hjerteflammen og hermed styrke kontakt og lydhørhed til krop, sjæl og ånd – den indre guidens mod sjælens mål og tjeneste.

Du vil bl.a. kommer til at benytte en speciel meditation – der fjerner ”støvet” fra dit ”blue printet”. Senere i forløbet vil du få kanaliseret din egen meditation.
Målet er lydhørhed over for din indre guidens mod sjælens mål – så der er større harmoni, indre fred og mindre stress i hverdagen. Alt i alt et stykke indre arbejde der påvirker det ydre, for samtidig at ære og anerkende den erfaring og visdom du besidder. Skildpaddeenergien kan lære os, at forbinde os til vores forskellige facetter. Gennem anerkendelse og accept – er det muligt at finde vores egen unikke selv – i det indre stille rum.

Kursus start: Marts 2015
Praktisk: Ved tilmelding oplyses data til dit horoskop.
Forløb: Kurserne strækker sig over et år, hvor vi mødes ca. 1 gang om måneden. I alt 12 gange. 9 x en hverdags aften kl. 18.30 – 22.00 samt 3 x lørdag el. søndag kl. 9.30 – 16.00.

Pris: 675,- kr. pr. mdr. i 12 mdr.
Tilmelding: Kan ske hos undertegnet, som depositum indsættes 1350 kr. på kontoen, Den danske bank reg.nr. 4280 konto nr. 3123276256.

Kurserne afholdes: Roskildevej 46, 1870 Frederiksberg C.