Unik terapeutisk uddannelse –
Traditionel Shamanistisk Medicin

Uddannelsen er i gang.

Gerardo Pizarro tilbyder dette 3-årige komplette uddannelses- og trænings program for dem, der er interesserede i at blive professionel terapeut indenfor ”Traditional Shamanic Medicine”. Behandlere og terapeuter fra andre discipliner er også velkomne, da dette program vil supplere deres nuværende praksis.

Det Shamanistiske uddannelses- og træningsprogram vil finde sted to gange om året i  marts og oktober, i en periode på tre år. Uddannelsen starter i marts 2022 med 1. modul og slutte med 6. modul oktober 2024.

Deltagerne vil blive uddannet på ét niveau om året, og forventes at forpligte sig til at deltage i alle moduler i den treårige uddannelsesperiode.

Det første uddannelsesniveau er dedikeret til personlig udvikling og vil finde sted i foråret 2022.

1. år: Personlig healing og personlig udvikling.
  • Shamanistiske behandlinger på det følelsesmæssige plan.
  • Shamanistisk praksis der styrker de
    energetiske områder.
  • Rensning af aura.
  • Shamanistiske meditations teknikker.
  • Shamanistisk arbejde med chakraer.
2. år: Shamanistisk praksis og helbredende behandlinger.
  • Praksis og øvelser der styrker den fysiske krop og vejledning til dyb fysisk udrensning.
  • Rensning og empowerment af chakraerne.
  • Shamanistisk praksis og energetisk rensning, der beskytter mod negativ energi.
  • Shamanistiske massage behandlinger.
  • Traditionelle behandlinger med lægeplanter, sten, rensende bade, meditation, kost og urtete.
3 år: Avancerede teknikker og shamanistisk beskyttelse af den professionelle terapeut.
  • Shamanistisk arbejde med sindets kraft.
  • Avancerede shamanistiske teknikker til udvikling af bevidstheden.
  • Beskyttelse og udrensning med shamanistiske kraft-genstande.
  • Shamanistisk praksis for beskyttelse mod negative kræfter.
  • Dybe energetiske shamanistiske gerninger for helbredelse og befrielse af negativitet.
  • Avancerede shamanistiske teknikker med elementerne luft, vand, ild og jord.Vedrørende undervisningen

Efter afslutningen af hver af de tre-dages moduler, vil deltagerne tage værktøjer og viden med hjem, der vil sætte dem i stand til at arbejde med, hvad de har lært.

Mellem modulerne

Som forberedelse til det næste modul, forventes det at deltagerne  arbejder med, hvad de har lært og forbereder en præsentation, der viser udviklingen i det emne de har valgt at arbejde med.

Deltagerne skal præsentere deres resultater, fremskridt og praksis på det udvalgte emne, og være klar til at besvare spørgsmål i forbindelse med dette.

Evaluering og feedback

Gerardo evaluerer løbende deltagernes fremskridt og præsentationer. Han giver værdifuld feedback, der hjælper og fremmer hver enkelt deltagers udvikling.

Uddannelsesbevis

Efter endt træning dvs. efter modul 6, udstedes afslutningsvis et uddannelsesbevis til den enkelte deltager.

Uddannelsen:

Består af 6 moduler. Der er opstart i marts 2022 og undervisning foregår 2 gange om året (marts + oktober) over en 3 årig periode. I alt 162 timers undervisning  plus supervision mellem modulerne.

2022: d.   4. –   6. marts    +   d.  28. – 30. oktober
2023: d.  10. – 12. marts   +   d.  27.  – 29. oktober
2024: d.    8. – 10. marts   +   d.  25. – 27. oktober

Moduler:

Hvert modul forløber over fredag, lørdag og søndag.

Mødetid:

Alle dage fra kl. 9.00 til ca. 18.00

Sted:

København og omegn (By / natur)
Pris:

Undervisningsgebyr er 3600 Euro (600 Euro pr. modul) + kr. 1.200 pr. modul til frokost, materialer, lokaleleje, rejseomkostninger til underviser etc.

Optagelse og tilmelding:

Tal med Bente inden tilmelding. Der er begrænset med plads, du er først tilmeldt når tilmeldingsgebyret på 1200 kr.  er betalt. (Gebyret dækker 1. moduls praktiske omkostninger – se ovenfor). Det resterende beløb betales efter aftale.

Du søger optagelse på uddannelsen ved at udfylde dette skema

Bemærkning:

Det er vigtigt, at du er i stand til at deltage på alle 6 moduler i løbet af de 3 år.  Når først du er tilmeldt uddannelsen, refunderes det 3 årige gebyr ikke.

Gerardo taler kun spansk, så der bliver tolket på dansk eller engelsk under hele uddannelsen.
Den Shamanistiske Terapeut Uddannelse foregår i og omkring København by / natur.

Arrangører:

Bjarne og Bente Græbert-Tiede

Tlf:

(+ 45) 26 37 26 37  eller  (+45) 40 95 86 47

Mail:

mailtobgt@gmail.com

Betaling:

Danske Bank, reg: 4280      Kontonr. 31 23 27 62 56