Om mig

Min essens – tjeneste

Jeg er født 12 juni 1960.

I mit horoskop har jeg en sol/venus konjunktion i 10. hus, samt 5 planeter i 4. kvadrant.

Det betyder i praksis, at det er vigtigt for mig at stå frem og have en mission. Andre centrale temaer i horoskopet handler om tro, rummelighed, kærlighed, relationer og tjeneste.

Tjeneste betyder for mig, at stille sig til rådighed på et givent tidspunkt og være det bedst mulige redskab.
Jeg oplever mig selv som en katalysator, formidler af energi/en besked eller “at holde et rum”. Så der kan ske en forandring og healing, i respekt for den enkeltes ønske og behov.

I tjeneste, ser jeg min intuition, min medfødte evne til at se, høre og føle som vigtige redskaber.

Det er min vej – det er også den vej, jeg stiller til rådighed i tjeneste.

Det hele menneske – medicinhjulet

Omdrejningspunktet i alt hvad jeg laver, udspringer af:
“Retten til at være og blive den du i virkeligheden er – med alt hvad det indebærer”.

Medicinhjulet er en filosofi, der rummer de 4 dele, der repræsenterer det hele menneske. Delene udgøres af det:

Fysiske, mentale, følelsesmæssige og spirituelle

Oplevelsen af at være et helt menneske er, når vi kan acceptere at stå i os selv og samtidig rumme alle vores tanker og følelser. Denne tilstand kan forbindes til spiritualitet, der i sin enkelthed er, at  møde os selv, være med alt hvad vi er, respekt for hinanden og det der er ”større”. Turde lytte og handle på den intuition der kommer, til at gøre det vi skal i livet. Kort sagt være den bedste udgave af os selv, med den viden og erfaring, vi har på et givet tidspunkt.

Medicinhjulet, som jeg har mødt på min indianske vej, har været og er en stor hjælp for mig personligt og i mit virke