Indiansk spiritualitet – Svedehytte

Svedehytten er et ældgammelt renselses-ritual for de nordamerikanske indianere. Renselsen sker på alle fire planer: det fysiske, følelsesmæssige, mentale og spirituelle plan.

Samtidig er det et stærkt åndeligt ritual, hvor man i hyttens mørke og hede søger at komme i kontakt med sig selv og sin Skaber, Moder Jord og Bedsteforældrene fra de fire verdenshjørner.

Om svedehytten & ceremonien:

En svedehytte er bygget af pilegrene, der er flettet sammen til et skelet med en diameter på omkring 3 meter. Grenene beklædes med tykke tæpper for at holde lyset ude og varme og damp inde. I gamle dage dækkedes de den med skind fra vilde bisoner.

I midten er gravet et stort hul, beregnet til de glohede sten, som ved hver runde hentes ind fra bålet udenfor.

Under ceremonien hældes der vand og urter på stenene. Vi trommer og synger indianske sange.

 

Svederitualet falder i 4 runder (ca. 20 min. pr. runde), hvor man efter hver runde i de fleste tilfælde kan gå ud for at blive afkølet og trække frisk luft. Derefter ryger vi i fællesskab den indianske pibe og spiser sammen, hvilket befæster oprigtigheden i de bønner, alle har fremsagt under ceremonien.

Der indgår ingen euforiserende eller hallucinerende stoffer i ceremonien, pibetobakken består af urter og en smule tobak. Den ryges symbolsk og, for de flestes vedkommende, uden at indhalere røgen.

Alle er meget velkomne til at komme og hjælpe til med at dække svedehytten og tænde bålet. Spørg ved tilmelding om tidspunkt og opstart for dette.

Jeg afholder svedehytter sammen med min mand Bjarne Græbert-Tiede. Vi er trænet i ritualet af Pablo Russell, medicinmand i Blackfoot stammen, hvorfra vi ejer en rettighed, til selv at gennemføre ritualer og ceremonier.

Der afholdes svedehytte-ceremonier når vores samarbejdspartnere er på besøg fra udlandet eller andre dele af Danmark. Bjarne afholder også svedehytter specifikt for mænd.

Læs mere om svedehytte ceremonier og Pablo Russell her

Datoer: se kalender/oversigt

Pris – donation: se under den enkelte begivenhed

Adresser:
Strandvejen 15
4532 Gislinge (Holbæk)

Spånbækvej 11
3200 Helsinge.