“De 24 hellige nætter” 13.12.21 – 05.01.22

Introduktion – Guide til meditation – Skema

 

“De 24 hellige nætter” giver indsigt i det kommende års personlige udviklings-arbejde.

Det større i Julens budskab.
Energien kulminerer julenat, hvor Kristus-bevidstheden fødes.
Impulsen til denne fødsel gives julenat til alle mennesker. Derfor gælder det om at indstille sig på dette øjeblik – 12 nætter før julenat og de 12 nætter efterfølgende. Vi kan opleve en erkendelse og bevidsthedsudvidelse på de indre planer og som følge heraf også på de ydre planer.

Energitilførsel fra de 12 stjernetegn
I perioden sker der en energitilførsel fra de 12 stjernetegn, på et højere svingnings niveau end normalt.
Alt levende på jorden modtager denne energi – justeret efter den enkeltes modtagerevne og bevidstheds niveau.

Ved at meditere på energien, stjernetegnet og nøgleord knyttet til den enkelte dag , kan vi forberede sjælen og den fysiske krop på det kommende års udviklingsarbejde og dermed styrke os i at følge sjælens vej.

Hvorfor 2 x 12 nætter?
Natten er drømmenes rige. Nattens hersker er månen, der lyser bag vores drømme. Natten er tiden for undervisning og foregår normalt ubevidst. “De 24 Hellige Nætter” giver mulighed for at være bevidst modtagelig, hvilket gør en væsentlig forskel.

Før og efter jul – Personligheden og Sjælen.
De 24 hellige nætter repræsenterer de 12 måneder i det nye år på det ydre og det indre plan.
Det ydre: personligheden (det lavere selv) 13.12 – 24.12
Det indre: sjælen (det højere selv) 24.12 – 05.01

Hvorfor benytte disse dage til meditation?
Der er særlig stærke energier til rådighed op til den store højtid – indvielsens nat, julenat.
Meditation er den måde, vi forbereder personligheden på at være modtagelig over for og integrere disse energier.

Når du er aktivt søgende, er det muligt at nå til erkendelse af, hvilke kosmiske påvirkninger, du vil være modtagelig overfor og hvad du kan lære/udvikle under hvert dyrekredstegn i det kommende år.

Guide til meditation:
Tænd evt. et lys. Find din indre ro.

Inden du falder i søvn de pågældende aftner, indstiller du dig på den del af dyrekredsen, som den påfølgende nat svarer til, og som beherskes af dette dyrekredstegn.

Bed om at blive overstrålet af energien fra stjernetegnet og/eller det indianske dyr der svarer til dette.
Læs sætningen – og meditér over denne sætning 3-5 min.

Bed om at huske dine drømme eller bemærk hvad der sker den næste dag (stemning/følelser).

Notér dem evt. i en drømmebog.

Meditationsskema:
De første 12 nætter anvendes sætningerne fra Alices Bailey, ”Esoterisk astrologi” (kanaliseret fra Tibetaneren / Djwan Kuhl). De efterfølgende 12 nætter – benyttes nøgleordene fra Mabet Cottins.

(Hvis du foretrækker det kan Tibetanerens nøgleord, bruges alle 24 nætter.)

Tryk hér for at downloade skema over “De 24 Hellige Nætter”

 

6. januar – Helligtrekonger.
Den 13. dag efter jul er Helligtrekongers dag og markerer afslutningen på julen.
Det er jordens taknemmelighedsfest, den stille glædes taksigelse.
Helligtrekonger samler tingene op efter “De 24 Hellige Nætter”.

 

Så lad os være åbne over for de 2 x 12 hellige nætter – og det, de efterfølgende dage herfra, vil bringe os af lys og kærlighed, af indsigt, inspiration og muligheder.


God fornøjelse. Bente